Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalg

Ungdomsansvarlig: Karsten Pedersen

Ungdomsudvalgets ansvarsområder dækker bl.a.:

  • Den sportslige lilla tråd for ungdomsafdelingen  
  • Træneruddannelse for afdelingens trænere
  • Kursusdeltagelse for afdelingens trænere
  • Planlægning og afvikling af trænermøder
  • Plan for og afvikling af forældremøder
  • Trænersamtaler
  • Skolesamarbejde
  • Faglige inputs til strategiske projekter - fx samarbejde med andre klubben og holdfællesskaber 

 

Ungdomsudvalgsmedlemmer
File
Karsten Pedersen
60 83 68 16
SR
Simon Strandholm Rasmussen
22 70 16 56
File
Søren Skriver
51 92 53 63
KB
Katrine Birk
22 85 20 40