Bestyrelsen

Velkommen til bestyrelsen side
SR
Simon Strandholm Rasmussen
22 70 16 56
File
Karsten Pedersen
60 83 68 16
GA
Gorm Andersen
29 89 19 75
File
Jette Bøgedal Østergaard
31 77 72 26
SG
Sofie Gerdes
51 27 19 96
TP
Tobias Reventlow Petersen
28 73 63 21
HH
Henriette Halle
28 25 57 30
KB
Katrine Birk
22 85 20 40
PB
Poul Broberg
51 26 55 52
File
Søren Skriver
51 92 53 63
File
Søren Steensen
24 96 14 46
Bestyrelsen

Formand: Simon Rasmussen

Kasserer: Jette Bøgedal Østergaard


Bestyrelsens ansvarsområder dækker bl.a.:

 • Planlægning og afvikling af bestyrelsesmøder
 • Planlægning og afvikling af generalforsamlinger
 • Udvikling af foreningen 
 • Udvikling af nødvendige dokumenter til klubben - planer, årshjul, strategier m.m.
 • Udarbejdelse af skabeloner til trænerkontrakter og godkendelse af endelige kontrakter 
 • Udarbejdelse og godkendelse af sponsorkontrakter 
 • Udarbejdelse af kommunikationsplan for klubben
 • Strategiske projekter - fx samarbejdsaftaler med andre klubber 
 • Politisk samarbejde med Frederiksberg Kommune og FIU, DHF, HRØ, og hallens øvrige brugere
 • Samarbejde med udvalg
 • Ansøgning om haltider og overordnet fordeling af træningsblokke 
 • Håndtering af spillercertifikater via HåndOffice 
 • Indberetning af medlemmer til CFR og Frederiksberg Kommune, FOS-tilskud og andre kommunale tilskud 
 • Tildeling af budget til udvalg  
 • Klubbens overordnede økonomi, budget, regnskab og opfølgning overfor udvalg i forhold til aftalte budgetter